پاسپورت کانادا

تاریخ بروزرسانی :
نظرات کاربران :
بدون دیدگاه
اقامت دائم کانادا، سیتیزنشیپی یا شهروندی کانادا و پاسپورت کانادا سه مقوله مجزا هستند که معمولا افراد را دچار اشتباه می کند. اقامت دائم کانادا هر فرد غیرکانادایی برای دریافت…

شهروندی کانادا (سیتیزن شیپ)

تاریخ بروزرسانی :
نظرات کاربران :
بدون دیدگاه
شهروندی (سیتیزنی)کانادا این پروسه یک بار در زندگی اتفاق می افتد، و شما برای رسیدن به این مرحله سختی های زیادی کشدید. بگذارید که ما با تجربه خود فرم های…

تمدید کارت اقامت دائم (PR)

تاریخ بروزرسانی :
نظرات کاربران :
2 دیدگاه
در موارد زیر شما نیاز دارید که درخواست صدور کارت اقامت جدید کنید : کارت اقامت دائم شما منقضی شده است یا کمتر از 9 ماه دیگر منقضی می شود.…