بررسی اجمالی

در کانادا، تعریف “کار” بسیار گسترده است . کارفعالیتی است که برای آن دستمزد پرداخت می شود یا پورسانت دریافت می شود.با توجه به اینکه کشور کانادا کمبود نیروی کار دارد به همین دلیل برنامه های مدونی برای جذب نیروی کار در نظرگرفته اند. فرد غیر کانادایی متقاضی کار در کانادا باید درخواست اجازه کار داشته باشد تا بتواند به صورت قانونی در کانادا کار کند. در اغلب موارد برای درخواست مجوز کار کانادایی، پیشنهاد شغلی از سوی یک کارفرمای کانادایی لازم است. در بعضی موارد مقررات مهاجرتی کانادا مجوزهای کار باز( Open Work Permit) را مجاز می‌کند . این نوع اجازه کار مختص کار برای کارفرمای خاصی نیست.بنابر این از یک نظرگاه اجازه کارهای کشورکانادا به دودسته تقسیم می شوند: اجازه کار بسته ( CLOSED WORK PERMIT) و اجازه کار باز (OPEN WORK PERMIT). مجوز کارهمیشه یک اجازه موقتی است، اما می تواند از داخل کانادا تمدید شود.

درخواست ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA)– درصورت لزوم

از نظر گاهی دیگر کانادا دو دسته مجوز کار دارد. مجوز کاری که نیاز به (LMIA)  دارد یا اجازه کاری که معاف از(LMIA) است. در اغلب موارد، دریافت (LMIA)  برای نشان دادن اینکه صدور مجوز کار برای یک تبعه خارجی تأثیر منفی بر اشتغال و دستمزد کارگران در کانادا نخواهد داشت، الزامی است. به همین دلیل فرد متقاضی کار برای کارفرمای خاص در کانادا باید پیش از درخواست اجازه کار از کارفرما بخواهد درخواست LMIA  بدهد.

LMIA چیست؟

بررسی است برای اینکه مشخص شود آیا استخدام نیروی کار خارجی تاثیرمنفی بر بازار کار کانادا خواهد گذاشت یا خیر.در واقع با این بررسی مشخص می شود که هیچ شهروند یا مقیم دائم کانادایی برای انجام آن کارمشخص وجود نداشته است. یک سازمان دولتی و فدرال مسئول این بررسی است که نام آن Employment and Social Development Canada (ESDC) می باشد. LMIA منفی زمانی صادر می شود که این سازمان معتقد باشد نیروی کارمحلی برای انجام آن کار وجود دارد و استخدام نیروی کار خارجی به بازار کار داخلی آسیب می زند.

بنابراین کارفرمایان کانادایی که مایل به استخدام نیروی کار خارجی باشند، ملزم به دریافت LMIA مثبت ازESDC هستند. بعد ازدریافتLMIA  مثبت فرد متقاضی می تواند ازاداره مهاجرت کانادا ( IRCC) درخواست اجازه کار کند.. پس از دریافت مجوز کار، فرد می تواند جهت شروع کار به کانادا رفته تا کار برای کارفرما را شروع کند.

اگر کارفرمای کانادایی دراستان کبک بخواهد نیروی کارخارجی استخدام کند باید گواهی نامه پذیرش کبک (CAQ) را نیز دریافت کند. درخواست CAQ باید همزمان با ارائه LMIA به ESDC به اداره مهاجرت کبک (MIFI) ارسال شود.

چه زمانی LMIA لازم نیست؟

در برخی موارد، کارگران خارجی می توانند بدون نیاز به دریافت LMIA مثبت مجوز کاردریافت کنند. این نوع مجوزهای کارمعمولاً به عنوان مجوزهای کارمعاف از LMIA ( LMIA EXEMPT) شناخته می شوند و شامل موارد زیرهستند هرچند که این موارد بنا به مقتضای شرایط ممکن است تغییرکنند.

 • معافیت ازLMIA تحت موافقت نامه های بین المللی، مانند توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)، موافقتنامه جامع اقتصادی و تجاری (CETA)، یا توافق نامه جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP).
 • معافیت ازLMIA تحت برنامه منافع کانادا:
 • در نتیجه ایجاد مزایای قابل توجه اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برای کانادایی ها؛
 • در نتیجه توافق‌های متقابل، کانادا و استان‌ها یا سرزمین‌های آن با سایر کشورها، مانند برنامه‌های تبادل جوانان و معلمان.
 • اجازه کار به دانشجویان بین‌المللی که در کانادا تحصیل می‌کنند برای برآورده کردن شرایط تحصیلی معروف به کوآپ ( CO-OP)؛
 • اجازه کار باز به همسران همراه و دارندگان اجازه تحصیل درکانادا
 • اجازه کاربه کارهای خیریه یا مذهبی؛
 • اجازه کار به افراد خاصی درکانادا که به دلایلی غیراز موارد ذکر شده در بالا، مانند درخواست پناهندگی، نیاز به حمایت دارند.
 • برخی از متقاضیان اقامت دائم در کانادا؛
 • برخی از کارگران مهاجر و وابستگان آنها درکانادا که دارای مجوزهای کاربرای کارفرمای خاص هستند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند یا در معرض سوء استفاده قرار می گیرند.
 • اجازه کار برای افراد کلیدی پرونده های ویزای استارتاپ.

دریافت پیشنهاد شغلی از کارفرما

متقاضی برای ارسال درخواست اجازه کار به اداره مهاجرت کانادا باید یک کپی از نامه تایید LMIA را به همراه نامه پیشنهاد شغلی از کارفرمای کانادایی دریافت کند.

پیشنهاد شغلی نامه ای است که حاوی اطلاعات متقاضی کار و کارفرما و شرح شغل و وظایف شغلی و همچنین ساعات کاری،نحوه پرداخت ، میزان حقوق و مزایا و مرخصی و محل انجام کار است.

ارسال درخواست اجازه کار

پس ازدریافت LMIA مثبت و نامه پیشنهاد شغلی وCAQ در صورت لزوم، متقاضی می تواند درخواستی برای صدورمجوز کار موقت کانادا به اداره مهاجرت کانادا (IRCC) ارسال کند. بسته به کشوری که متقاضی تابعیت آن را دارد، کارگر خارجی ممکن است برای ورود به کانادا نیاز به دریافت ویزای اقامت موقت (TRV) داشته باشد و بنابراین باید درخواست مجوزکار موقت را در یک دفتر ویزای کانادا در خارج از کانادا ارسال کند.

صدورمجوز کار

مجوز کارموقت کانادا، در مرز ورود به کانادا توسط یک افسر آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) ودر زمان ورود کارگر خارجی به کانادا صادر می شود.

مجوزکارموقت ممکن است برای یک دوره زمانی از چند روز تا چند سال صادر شود.

بیشترمجوزهای کارکانادا مختص کاربرای کارفرمای مشخصی هستند، این مجوزها، مجوزهای کار “بسته” (CLOSED WORK PERMIT) نامیده می شوند و برای یک شغل خاص در کانادا صادرمی شوند.نام کارفرما در برگه مجوز کار قید می گردد، در نتیجه، یک کارگر خارجی فقط می تواند برای همان کارفرمای مشخص شده در مجوز کار کار کند. به این ترتیب، اگر کارگر خارجی شغل دیگری پیدا کند و هنوز اقامت دائم (PR) نداشته باشد، باید قبل ازتغییر کارفرما یا موقعیت شغلی خود درکانادا، برای مجوز کار جدید درخواست دهد.

توجه داشته باشید که مجوز کار موقت کانادا برای آن دسته از کارگران خارجی است که قصد دارند برای مدت زمان محدودی در کانادا کار کنند. برای کار و زندگی دائمی در کانادا، کارگران خارجی باید فرآیند اقامت دائم کانادا را طی کنند. با این حال، مجوز کارموقت ممکن است سکوی پرتابی برای رسیدن به اقامت دائم کانادا باشد. یک کارگر خارجی پس از ورود به کانادا با مجوزکارموقت، می تواند واجد شرایط اقامت دائم کانادا تحت کلاس تجربه کانادایی (CEC) یا گروه کارگران ماهر( SKILLED WORKER)، یا یکی از برنامه های نامزد استانی (PNP) گردد.

مزایای مهاجرت کاری کانادا

 • تحصیل رایگان فرزندان

در صورت دریافت اجازه کار از طریق پیشنهاد شغلی(جاب آفر) کانادا، فرزندان ۷ تا ۱۷ سال در خاک کانادا رایگان تحصیل خواهند کرد.

 • اجازه کار باز برای همسر

در این روش، امکان درخواست اوپن ورک پرمیت برای همسر متقاضی اصلی در پروسه ویزای کاری وجود خواهد داشت.

 • دریافت اقامت دائم کانادا

پس از دریافت اجازه کار کانادا، بعد از یک سال سابقه کاری در خاک کانادا، در صورت داشتن شرایط مربوطه می توان درخواست اقامت دائم کانادا کرد.

نمونه اوپن ورک پرمیت کانادا

نمونه ورک پرمیت بسته کانادا

پاسخ به سوالات متداول

درحقیقت تاییدیه جاب آفر است که توسط ESDC صادر می‌شود. کارفرما باید نشان دهد که نتوانسته تعداد کافی کارمند یا کارگر کانادایی با تخصص مورد نظر پیدا کند و برای جذب نیرو دچار مشکل شده است. همچنین شرکت باید از نظر مالی و سابقه کاری شرایط مناسبی داشته باشد.
در صورتی که کارفرما شرایط لازم را داشت، ESDC بوسیله صدور LMIA اجازه تامین نیروی کار خارجی را به آن شرکت می‌دهد.

یک ویزای کار پس از صدور LMIA در کمتر از 6 ماه به نتیجه خواهد رسید.

اگر در تبلیغات با کلمه “اخذ تضمینی ویزای کار کانادا” مواجه شدید، باید بدانید که اخذ جاب آفر کانادا را می‌توان تضمین کرد اما، اخذ ویزای کار کانادا را هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند و جاب آفر تنها هم برای مهاجرت به کانادا از طریق کارکافی نخواهد بود. مراقب باشید که فریب بازی با کلمات در تبلیغات را نخورید.

بله در این پروسه نیاز به ارائه نامه تمکن مالی دارید.

علاوه بر داشتن سابقه کار و مدرک زبان، داشتن سابقه سفرهای خارجی، وابستگی‌های مالی و عاطفی در خاک مبدا و همچنین فاکتور سن، در قانع شدن افسر اداره مهاجرت تاثیر خواهد داشت.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود ؟

تعداد رای : 5 میانگین امتیاز 5

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید