اقامت دائم کانادا از طریق اسپانسرشیپ همسر یا فرزندان

طبق قوانین مهاجرتی کانادا هر فرد  بالای 18 سال که دارای شهروندی یا اقامت دائم کانادا باشد می تواند برای همسر و فرزندان زیر 22 سال خود درخواست اقامت دائم نماید. البته فرد اسپانسر و اسپانسرشونده (متقاضی اصلی) باید شرایطی را رعایت کنند که به تفصیل به آن می پردازیم.

مدت بررسی پرونده توسط اداره مهاجرت کانادا:
نوع درخواست مدت بررسی پرونده
اسپانسرشیپ همسر یا فرزند خارج از کانادا 13 ماه
اسپانسرشیپ همسر یا فرزند داخل کانادا 11 ماه

همانطور که اشاره شد فرد اسپانسر باید سیتیزن (شهروند) یا مقیم دائم کانادا باشد. با اینکه هردوی این افراد می توانند برای همسر و فرزندان خود درخواست اقامت دائم کنند ولی یک فرق اساسی در شرط اجرای این نوع پرونده ها برای شهروندان و افراد دارای اقامت دائم وجود دارد.

شهروندان کانادایی می توانند از خارج از خاک کانادا نیز درخواست اسپانسرشیپی همسریا فرزند را ارائه دهند ولی افرادی که مقیم دائم کانادا هستند(دارای کارت PR) باید برای اسپانسر شدن همسر یا فرزندانشان حتما داخل خاک کانادا باشند.
فرد اسپانسر شرایط دیگری را نیز باید رعایت کند که شامل موارد زیر است:
 • زندانی نباشد
 • قبلا اعلام ورشکستگی نکرده باشد
 • به اتهام تلاش، تهدید به ارتکاب یا ارتکاب به یک جرم جنایی خشونت آمیز، یاهرگونه جرم علیه یکی از بستگان یا هر جرم جنسی در داخل یا خارج از کانادا محکوم نشده باشد.
 • از کانادا اخراج نشده باشد(Removal Order نگرفته باشد)
 • در 3 سال گذشته اسپانسر فرد دیگری نشده باشد
 • اگر خود از طریق اسپانسری همسراقامت دائم گرفته باشد باید مدت 5 سال از آن گذشته باشد تعهد دهد که فرد اسپانسر شونده را به مدت 3 سال(اگر همسر باشد) و 10 سال یا تا 25 سالگی (اگر فرزند باشد) از نظر تهیه هزینه های اولیه زندگی تامین کند.( حتی اگر از او جدا شود یا با او زندگی نکند) این تعهد از زمانی شروع می شود که فرد اسپانسر شونده اقامت دائم خود را دریافت کند.
 • به دلیلی غیر از معلولیت کمک هزینه اجتماعی دریافت نکند
 فرد اسپانسرشونده (همسر) نیز باید دارای شرایطی باشد :
 • سن او 18 سال یا بالاتر باشد
 • ازدواج رسمی با فرد اسپانسرانجام داده باشد
 • پروسه معاینات پزشکی ( مدیکال) را بگذراند (دارای مریضیهای خاص که برای دولت کانادا هزینه دارد نباشد)
 • سابقه کیفری نداشته باشد ( گواهی عدم سو پیشینه ارائه دهد)
 • ثابت کند رابطه زناشویی یا ازدواج فقط برای گرفتن اقامت دائم کانادا شکل نگرفته است

بر اساس قوانین مهاجرتی کانادا همسران، زوج هایی هستند که به طور قانونی درکشور محل سکونت خود یا محل وقوع ازدواج با یکدیگر رسما ازدواج کرده اند. اگر ازدواج درخارج ازکانادا ثبت شده باشد، تنها در صورتی از نظر اداره مهاجرت کانادا پذیرفته می شود که درکشوری که ازدواج در آن اتفاق افتاده است، قانونی تلقی شود. همسران می توانند جنس مخالف و یا هم همجنس باشند.

اما دو اصطلاح بسیار مهم دربحث اسپانسرشیپ مطرح می شود که باید بطور خلاصه به آن بپردازیم :

common-law partnership یا شریک عاطفی متعارف

در شراکت عاطفی متعارف، دو نفر بدون توجه به جنسیتشان با هم زندگی می کنند ولی ممکن است ازدواج رسمی نکرده باشند. طبق تعاریف اداره مهاجرت کانادا، شرکای عاطفی متعارف باید حداقل یک سال با هم زندگی کرده باشند و باید وابستگی مالی، اجتماعی، جسمی و عاطفی به یکدیگر را اثبات کنند. این نوع رابطه وقتی از نظر اداره مهاجرت پذیرفته می شود که دو نفر بتوانند شواهدی دال بر زندگی مشترک خود در این رابطه را ارائه کنند.

Conjugal Partner یا شریک عاطفی غیرمتعارف

شریک عاطفی غیرمتعارف به کسانی گفته می شود که حداقل یک سال با هم رابطه داشته باشند و برای تمام نیازهای مالی، اجتماعی، فیزیکی و اقتصادی خود مانند یک شریک عاطفی متعارف به هم وابسته باشند، اما به دلیل شرایطی خارج از کنترل با هم زندگی نکنند.

برنامه اسپانسرشیپ کانادا برای دودسته مورد اشاره فوق نیز روش مهاجرتی مشخصی تعریف کرده است اما از آنجا که اثبات این نوع روابط برای فارسی زبانان ( خصوصا مسلمان ) بسیار سخت است لذا دراین نوشته از توضیح آن خودداری می کنیم.نکته : دو اصطلاح تعریف شده فوق هیچ معادل خاصی در زبان فارسی ندارند، لذا ترجمه فارسی این دو اصطلاح کاملا سلیقه ای است .

برنامه اسپانسرشیپ کانادا برای دودسته مورد اشاره فوق نیز روش مهاجرتی مشخصی تعریف کرده است اما از آنجا که اثبات این نوع روابط برای فارسی زبانان ( خصوصا مسلمان ) بسیار سخت است لذا دراین نوشته از توضیح آن خودداری می کنیم.
فرد اسپانسر شونده ( فرزند) دارای شرایط زیر باید باشد:
 • سنشان زیر 22 سال باشد
 • همسر نداشته باشند

فرزندان بالای 22 سال تحت شرایط زیر می توانند واجد شرایط باشند:

 • به دلیل شرایط روحی یا جسمی قادر به تأمین مالی خود نباشند.
 • پیش از 22 سالگی برای حمایت مالی به والدین خود وابسته بوده اند.

به استثنای سن، فرزند تحت تکفل باید تا زمانی که رسیدگی به پرونده به پایان برسد، تحت شرایط فوق باشد.

با توجه به توضیحات فوق کاملا مشخص است در پرونده های اسپانسرشیپ همسر یا فرزندان ، اداره مهاجرت کانادا ابتدا واجد شرایط بودن اسپانسر را بررسی می کند و سپس به بررسی واجد شرایط بودن اسپانسر شونده ( متقاضی اصلی) و واقعی بودن رابطه خواهد پرداخت.

از سپتامبر 2022 کلیه درخواستهای اسپانسرشیپ همسر و فرزندان به صورت آنلاین ارائه و ارسال می شود.
چه مدارکی باید در پرونده اسپانسرشیپ همسر و فرزندان ارائه شود؟

بسته به اینکه اسپانسر و اسپانسر شونده ( متقاضی اصلی) داخل یا خارج از کانادا باشند ، هرکدام ازدواج قبلی داشته اند یا خیر ، چند وقت از ازدواجشان می گذرد و اینکه آیا فرزند مشترک دارند یا خیر مدارک مورد نیاز اداره مهاجرت متفاوت خواهد بود ولی بطور کلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کپی کارت اقامت یا سیتیزنی اسپانسر
 • مدارک شناسایی اسپانسر
 • مدارک شناسایی همسر
 • سند ازدواج
 • سند طلاق هریک از طرفین ( درصورت داشتن ازدواج قبلی)
 • مدارک شناسایی فرزند یا فرزندان مشترک و غیر مشترک
 • مدارکی که نشان دهد هزینه های مالی مشترک داشته اند
 • اسناد منقول یا غیر منقول مشترک
 • هر سندی که نشان دهد که طرفین مشترکا در محلی با هم زندگی کرده اند
 • اسنادی که نشان دهد اقوام و دوستان در جریان رابطه هستند.
 • اسنادی که نشان دهد رابطه واقعی و ادامه دار بوده است.
 • تعدادی عکس در زمان و مکانهای مختلف که نشان دهد طرفین با هم زندگی کرده یا همدیگر را دیده اند.
هزینه های دولتی پرونده اسپانسرشیپ همسر و فرزندان:
فرزند همسر موضوع خدمات
0 85 اسپانسرشیپ
175(به ازای هر فرزند) 545 بررسی پرونده متقاضی اصلی
0 575 صدور اقامت دائم
(در صورت بالای 14 سال) 85 85 انگشت نگاری

نکته: اگر فرزند به تنهایی در پرونده باشد فقط 170 دلاربه ازای هر فرزند اپلیکیشن فی پرداخت می شود.

نکته: می توان در ابتدای پرونده هزینه صدور اقامت دائم (575 دلار) را پرداخت نکرد و پس از دریافت تاییدیه ها مبلغ را پرداخت نمود.

سوالات متداول

خیر فقط در صورتیکه فرزندش دارای فرزند زیر 22 سال باشد ( نوه) و بخواهد او را هم اسپانسر کند.

بله در صورت رعایت سایر شرایط می تواند.

خیر، فردی که دارای اقامت دائم است برای درخواست اسپانسری همسر یا فرزندان باید داخل خاک کانادا باشد.

بله می تواند ، ولی باید بتواند ثابت کند که سفر به منظور اقامت بلند مدت در خارج از کانادا نبوده.

بله

نقص مدارک و شواهد و یا پرنکردن یا اشتباه پر کردن فرمها.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود ؟

تعداد رای : 12 میانگین امتیاز 4.7

اشتراک گذاری

5 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید