LMIA چیست ؟

ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) سندی است که توسط Employment and Social Development Canada (ESDC) صادر شده است و تأثیر استخدام یک تبعه خارجی در کانادا را ارزیابی می کند. یک LMIA مثبت نشان می دهد که هیچ شهروند کانادایی یا مقیم دائمی برای پر کردن موقعیت شغلی مربوطه وجود ندارد، بنابراین کارفرما میتواند یک شهروند خارجی را استخدام کند. LMIA منفی نشان می دهد که موقعیت شغلی مورد نظرباید توسط یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم پر شود.

یک تبعه خارجی نمی تواند برای LMIA درخواست دهد بلکه باید توسط یک کارفرمای کانادایی درخواست شود. هرچند که گاهی اوقات می توان یک کارگر خارجی را بدون نیاز به LMIA استخدام کرد اما اکثر روشهای برنامه کارگر خارجی موقت کانادا (TFWP) مستلزم دریافت LMIA برای استخدام توسط کارفرما هستند. همچنین بسیاری از مسیرهای مهاجرتی کانادا برای اقامت دائم مستلزم آن است که متقاضیان LMIA مثبت داشته باشند تا بتوانند برای پیشنهاد شغلی کانادا امتیاز بگیرند.

درخواست LMIA

کارفرما ی کانادایی می تواند درخواست LMIA را 6 ماه قبل ازتاریخ شروع درنظر گرفته شده برای موقعیت شغلی مورد نظرارسال کند. روش های درخواست LMIA بسته به دستمزد فردی که استخدام می شود متفاوت است. کارفرمایان باید میانگین دستمزد ساعتی استان یا قلمرو خود را برای تعیین اینکه آیا موقعیت شغلی آنها با دستمزد بالا یا دستمزد پایین در نظر گرفته می شود، بررسی کنند، زیرا موقعیت های با دستمزد پایین مستلزم رعایت معیارهای بیشتری از سوی کارفرما است.

الزامات درخواست LMIA

قبلا درخواست های LMIA به صورت فیزیکی و از طریق پست، به مرکز پردازش خدمات کانادا (SERVICE CANADA) ارسال می شد ولی در حال حاضر این درخواستها از طریق پورتال و بصورت آنلاین باید ارسال شود. درخواست ها باید شامل مدارکی مبنی بر رعایت معیارهای زیر باشد:

هزینه پردازش: تمام برنامه های کاربردی برای LMIA شامل هزینه پردازش 1,000 دلار کانادایی است که حتی اگر نتیجه منفی باشد، بازپرداخت نمی شود. برخی از متقاضیان LMIA تحت برنامه مراقبین در خانه یا کارگران دستمزد پایین ممکن است از این هزینه معاف شوند.

اسناد مشروعیت تجاری: اسنادی که وضعیت کارفرما را به عنوان یک تجارت قانونی کانادایی ثابت می کند.

طرح انتقال: کارفرمایان باید طرحی را برای چگونگی رسیدگی به نیاز ستخدام اتباع خارجی ارائه دهند. بطور کلی انتظار می رود کارفرمایان به جای کارگر خارجی، شهروندان کانادایی و ساکنان دائمی را استخدام کنند.

تلاش‌های استخدام: کارفرمایان باید مدارکی را ارائه دهند که نشان دهد تلاش‌های قابل توجهی برای استخدام شهروندان کانادایی یا مقیمان دائمی برای پر کردن موقعیت شغلی قبل از استخدام کارگر خارجی انجام داده‌اند.

دستمزدها: درخواست ها باید شامل اطلاعات مربوط به دستمزد کارگر خارجی باشد. پروسه LMIA برای موقعیت‌های شغلی با دستمزد بالا از موقعیت‌های شغلی با دستمزد پایین متمایز است . این پروسه تضمین می‌کند که کارگران خارجی همان مبلغی را برای کار دریافت می‌کنند که یک فرد کانادایی‌ دریافت می کند.

ایمنی در محل کار: کارگران خارجی از همان استانداردهای بهداشت و ایمنی محل کار برخوردارند که کانادایی ها برخوردارهستند. به همین دلیل، کارفرمایان باید مدارکی ارائه دهند که نشان دهد کارگران خارجی تحت پوشش بیمه ای قرار خواهند گرفت که حداقل معادل پوشش درمانی ارائه شده توسط استان یا منطقه ای است که کسب و کار در آن واقع شده است.

کارگران کم دستمزد

کارفرمایانی که درخواست های LMIA را برای موقعیت های کم دستمزد ارسال می کنند، باید سه مورد زیر را نیز رعایت کنند:

سقف استخدام کارگران خارجی  : کارفرماها ظرفیتی طبق فرمولی مشخص برای استخدام کارگران خارجی کم دستمزد دارند که باید هنگام ارسال درخواست LMIA  آن را محاسبه کنند.

حمل و نقل: کارفرمایان باید برای کارگران کم دستمزد حمل و نقل مناسب به کانادا و از کانادا را فراهم کنند. این حمل و نقل با هزینه کارفرما انجام می شود.

مسکن: کارگران کم دستمزد باید در طول مدت کار خود در کانادا مسکن مناسبی داشته باشند.

بعد از تایید LMIA چه اتفاقی می افتد؟

پس از رسیدگی به درخواست LMIA، تصمیمی نهایی برای کارفرمایان ارسال خواهد شد. اگر LMIA مثبت برای کارفرما صادر شود، آنها می توانند برای استخدام یک تبعه خارجی اقدام کنند. اگر LMIA منفی صادر شود، متأسفانه کارفرما برای استخدام یک تبعه خارجی تأیید نشده است.

LMIA های مثبت به طور معمول به مدت 6 ماه از تاریخ صدورمعتبرهستند. پس از دریافت LMIA مثبت، کارفرما باید به تبعه خارجی اطلاع دهد تا بتواند برای اجازه کاریا اقامت دائم خود اقدام کند. درشرایط خاص، کارفرمایان ممکن است درخواست دهند تا درخواست LMIA آنها ظرف 10 روز بررسی شود. برای واجد شرایط بودن پردازش سریع، کارفرما باید در خارج ازاستان کبک واقع شده باشد و یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

بالاترین موقعیت های دستمزدی: درصورتی که موقعیت شغلی مربوطه جزو 10٪ ازبالاترین دستمزدهای دریافتی در کانادا (استان یا قلمرو) باشد.

مشاغل مهارتی: حداقل دستمزد متوسط استانی یا قلمروی را برای این موقعیت پرداخت کنند.

موقعیت های کوتاه مدت: 120 روز یا کمتر

اکسپرس اینتری: LMIA برای کمک به کاندیدای اکسپرس اینتری باشد

میانه دستمزد ساعتی بر اساس استان یا قلمرو

اگرکارفرمای کانادیی بخواهد یک کارگر خارجی را با دستمزد متوسط ساعتی یا بالاتراز آن استخدام کند ، باید از برنامه کارگران با دستمزد بالا برای درخواست LMIA استفاده کند. اگرکارفرمای کانادیی بخواهد یک کارگر خارجی را با دستمزد کمتر ازمتوسط ساعتی پرداخت کند، باید از برنامه کارگران با دستمزد پایین برای درخواست LMIA استفاده کند.

جدول میانه دستمزد :

معافیت از الزامات LMIA

در موارد خاص، ممکن است برای استخدام یک کارگر خارجی برای کارفرما نیازی به اخذ LMIA نباشد. اکثر معافیت های LMIA از طریق برنامه IMP ( International Mobility Program ) مدیریت می شوند. درباره معافیت های LMIA و معافیت های لازم برای مجوز کار بیشتر بیاموزید.

LMIA تسهیل شده (کبک)

استان کبک از خودمختاری قابل توجهی در مورد سیاست ها و رویه های مهاجرت خود برخوردار است. به همین دلیل، این استان در خصوص استخدام نیروی خارجی دارای چند تمایز منحصر به فرد است. فرآیند تسهیل شده LMIA به کارفرمایان کبک این امکان را می دهد که بدون نیاز به ارائه مدرکی مبنی بر اینکه تلاش هایی برای استخدام یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم برای پر کردن این موقعیت انجام داده اند، برای LMIA درخواست دهند. درباره الزامات LMIA تسهیل شده بیشتر بدانید.

جریان جهانی استعدادها Global Talent Stream

جریان استعدادهای جهانی (GTS) یک برنامه آزمایشی دو ساله است که در ژوئن 2017 از طریق مشارکت بین مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) و اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) راه اندازی شد. GTS به برخی کارفرمایان کانادایی کمک می کند تا استعدادهای جهانی بسیار ماهر را استخدام کنند و آنها را قادر می سازد در مقیاس بین المللی به رقابت بپردازند. کارفرمایانی که با موفقیت به این برنامه ارجاع داده می شوند، می توانند روند استخدام اتباع خارجی را از طریق استراتژی مهارت های جهانی تسریع بخشند.

نقل و انتقالات درون شرکتی ICT (Intra-Company Transfers)

برنامه تحرک بین‌المللی کانادا، اتباع خارجی با مهارت بالا را قادر می‌سازد تا به طور موقت در کانادا به عنوان انتقال‌دهندگان درون شرکتی کار کنند. اگر یک تبعه خارجی کارمند شرکتی در مکانی خارج از کانادا باشد، ممکن است واجد شرایط دریافت مجوز کار معاف از LMIA برای انتقال به یکی از مکان های شرکت در داخل کانادا باشد. قانون انتقال گیرنده درون شرکتی برای همه کشورها اعمال می شود.

مجوزهای کار نفتا NAFTA

توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) مجموعه گسترده ای از پروتکل های تجاری بین کانادا، ایالات متحده و کانادا را در بر می گیرد. نفتا فرصت های منحصر به فردی را برای مجوز کار شهروندان ایالات متحده و مکزیک در کانادا فراهم می کند. آن دسته از اتباع خارجی تحت پوشش مقررات نفتا ممکن است واجد شرایط کار در کانادا بدون نیاز به ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) یا مجوز کار باشند.

مجوزهای کار CETA

توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری کانادا و اتحادیه اروپا (CETA) مجموعه گسترده ای از پروتکل های تجاری بین کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در بر می گیرد. CETA فرصت های منحصر به فردی را برای مجوز شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا برای کار در کانادا فراهم می کند. آن دسته از اتباع خارجی تحت پوشش مقررات CETA ممکن است واجد شرایط کار در کانادا بدون نیاز به ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) یا مجوز کار باشند.

نمونه LMIA  مثبت :

این مقاله چقدر برای شما مفید بود ؟

تعداد رای : 4 میانگین امتیاز 5

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید