Procedural Fairness Letter (PFL) در پروسه ویزای استارتاپ

(PFL)چیست ؟

یک مکاتبه ازسوی اداره مهاجرت کانادا (IRCC) با متقاضی پرونده است. این نامه معمولاً زمانی ارسال می شود که افسر مهاجرتی هنگام بررسی پرونده به نکات مبهمی دست پیدا می کند که می تواند منجر به تصمیم منفی( ریجکتی) شود. افسر با ارسال این نامه به متقاضی این فرصت را می دهد تا قبل از تصمیم گیری نهایی به نگرانی های وی پاسخ دهد.

هدف از ارسال این نامه حفظ اصل انصاف و دادن فرصت به متقاضی برای شفاف سازی، ارائه اطلاعات، یا اسناد اضافی برای رسیدگی به مسائل مبهم است. موارد مبهم می تواند به مسائلی مانند ارائه اطلاعات نادرست ، ارائه مدارک نادرست، یا برآورده نکردن الزامات برنامه مهاجرتی مربوطه باشد.

طبق قوانین کانادا ازجمله حقوق متقاضیان بررسی منصفانه و بی طرفانه پرونده است. دادگاه ها اعلام کرده اند که حتی ازاحتمال یا تصورسوگیری باید اجتناب شود.وقتی تصمیمی برزندگی فردی تأثیر می‌گذارد، آن فرد حق دارد از حقایق پرونده مطلع شود و باید به او فرصت مناسبی برای پاسخ دادن داده شود.

«حق شنیده شدن» مستلزم آن است که متقاضی از حقایق مهمی که احتمالاً برنتیجه پرونده اش تأثیرمی گذارد مطلع شود. به عنوان مثال، اگر تصمیم گیرنده( افسر مهاجرتی) به شواهد بیرونی (شواهد به دست آمده ازمنابعی غیرازمتقاضی) تکیه کند، باید به متقاضی اطلاع داده شود و فرصتی برای پاسخگویی به چنین شواهدی داده شود.

پس از دریافت این نامه، ضروری است که متقاضی دراسرع وقت و به طور جامع به سوالات افسرمهاجرتی پاسخ دهد( اغلب دریک مهلت مشخص). عدم پاسخگویی یا ارائه مدارک نا متناسب می تواند منجر به رد درخواست ( ریجکتی ) شود.

نمونه های صدور PFL

مثال 1- عدم پذیرش مدیکال( آزمایشات پزشکی) : اگر اداره مهاجرت کانادا تشخیص دهد که وضعیت پزشکی یک فرد منجر به هزینه های مراقبت های بهداشتی یا خدمات اجتماعی می شود که بیش از 20517 دلار کانادا در سال است، ممکن است فرد از نظر پزشکی برای کانادا غیرقابل پذیرش تلقی شود. با توجه به سن والدین ، این امر اغلب در درخواست‌های حمایت والدین و گاهی در سایردرخواست‌ها برای اقامت دائم رخ می‌دهد. در چنین حالتی پاسخ مناسب و همچنین نظر یا تشخیص ثانویه سایر پزشکان و یا سایراسناد پشتیبانی نیاز دارد و صدور PFL ضروری است.

مثال 2- عدم پذیرش کیفری : اگر متقاضی دارای سابقه کیفری از کانادا یا کشور دیگری باشد، ممکن است غیرقابل پذیرش درکانادا شناخته شود. این امر می‌تواند مانع از دریافت اقامت دائم یا ویزای اقامت موقت متقاضی (ویا سایراعضای خانواده وی) شود وممکن است درخواست وی رد شود. متقاضیان اغلب نمی دانند که اگر یکی ازاعضای خانواده غیرهمراه (مانند شوهر) دارای مورد پزشکی یا جنایی باشد، می تواند مانع از کسب اقامت دائم خانواده (همسر و فرزندان دیگر) شود.در چنین مواردی نیز معمولا PFL  صادر می شود.

مثال 3- اکسپرس انتری یا مهاجرت ماهر : اداره مهاجرت کانادا ممکن است به دلایل مختلفی برای متقاضی برنامه اکسپرس اینتری یک PFL صادر کند. بیشتر مشکلات ناشی از مستندات ناکافی تجربه کاری مثل استفاده ازNOC اشتباه، نامه استخدامی بدون ذکروظایف است. البته  می تواند به دلیل شرایط پزشکی، فعالیت مجرمانه، اسناد ساختگی یا مشکلات افراد تحت تکفل در درخواست (اثبات رابطه همسر یا فرزندان) نیز باشد.

چرا PFL مهم است؟

همانطور که توضیح داده شد PFL یک ابزار ارتباطی مهم است که توسط اداره مهاجرت، کانادا (IRCC) استفاده می شود.این نامه زمانی برای متقاضیان ارسال می شود که یک افسر موضوعی را آنقدر مهم یا اساسی تشخیص دهد که ممکن است منجر به رد شدن پرونده شود اما لازم بداند که متقاضی را در مورد این نگرانی خاص مطلع کند. با صدوراین نامه اداره مهاجرت تضمین می کند که به همه متقاضیان فرصتی داده می شود تا شرایط پرونده خود را توضیح دهند و همچنین اطلاعات یا اسناد اضافی را ارائه دهند که می تواند درخواست آنها را پشتیبانی کند. این نامه جهت حصول اطمینان ازاین است که فرآیند مهاجرت برای همه متقاضیان منصفانه و شفاف باشد.

به طور خلاصه، (PFL) آخرین فرصتی است که افسر ویزا به شما داده است تا هرگونه نگرانی در مورد درخواست تان را برطرف کنید. اگر به درستی به آن پاسخ ندهید، به احتمال زیاد پرونده شما رد خواهد شد.

بسته به پاسخ و اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی، افسر پرونده تصمیم نهایی را خواهد گرفت. پاسخ رضایت بخش می تواند منجر به تایید درخواست شود، در حالی که پاسخ ناکامل یا عدم پاسخ می تواند منجر به رد پرونده شود.

با توجه به اهمیت پاسخگویی به PFL این فرآیند اغلب مستلزم بررسی دقیق ودربسیاری از موارد مشاوره حقوقی ازمتخصصان آگاه درقوانین مهاجرت کانادا است.

متقاضی چطور تشخیص دهد که PFL  گرفته است ؟

ازآنجایی که متن PFL فرق چندانی با ریکوست لترندارد لذا تشخیص اینکه مکاتبه انجام شده PFL  است یا خیراهمیت می یابد.

راه های تشخیص دریافت PFL

الف – معمولا افسرصادر کننده PFL درسابجکت ( موضوع) ایمیل ارسالی کلمه PFL  را ذکر می کند.

ب – معمولا درمتن PFL  از کلمه CONCERN  استفاده می شود.

ج – معمولا در متن PFL  قید می شود که عدم پاسخگویی موجب رد پرونده می شود. در ریکوست لتر ها عدم پاسخگویی ممکن است موجب رد پرونده شود ولی عدم پاسخگویی به PFL  قطعا باعث رد پرونده خواهد شد.

دلایل صدور  PFL  در مورد ویزای استارتاپ کانادا

این نامه  درپرونده های ویزای استارت آپ کانادا می تواند به دلایل مختلفی صادر شود.

نکته ای که باید در نظرگرفت این است که افسرباید قانع شود که پرونده را رد نکند. به این معنی که افسر پرونده، نگرانی هایی دارد که باید بر طرف شود درغیر اینصورت قطعا پرونده را رد می کند.پس برای رفع نگرانی های افسرباید دلایل ومدارک مستند و مستدلی ارائه کنید.

پرونده های ویزای استارتاپ کانادا دارای یکسری پیش نیازها است که باید برای تایید شدن توسط اداره مهاجرت درنظر گرفته شود. علاوه برآن پیش نیازها که درصورت عدم وجودشان موجب صدورPFL  می شود برخی موارد رایج دیگری که می‌توانند باعث صدور PFL در پرونده های درخواست ویزای استارت‌آپ شوند عبارتند از:

جنبه های تجاری:

استراتژی خروج: افسران بررسی ویزای استارتاپ ممکن است به دنبال یک استراتژی خروج کاملاً تعریف شده برای سرمایه گذاران یا خود کسب و کار باشند، زیرا این می تواند نشان دهنده برنامه ریزی بلندمدت باشد.

تضاد منافع: هر گونه تضاد منافع بین متقاضی، اعضای تیم یا سرمایه گذاران می تواند باعث بررسی دقیق ترو ایجاد نگرانی برای افسر شود.

مشخصات متقاضی:

محل اقامت: مکانی که متقاضی قصد دارد در کانادا اقامت داشته باشد می تواند مورد بررسی دقیق ترقرار گیرد، به خصوص اگربا محل شروع کسب و کارمطابقت نداشته باشد.

برنامه های استخدامی: اگرمتقاضی قصد داشته باشد به غیراز استارتاپ خود درکانادا مشغول به کاردیگری شود یا اگردرکانادا حضور دارد ومشغول کاردیگری هست ممکن است این موضوع ازطرف افسرمورد سوال قرارگیرد که آیا این امربرتعهد متقاضی درپرونده استارتاپ تأثیرمی گذارد.

پویایی تیم:

تنوع تجربیات اعضای تیم: فقدان یک تیم متنوع ممکن است دلیل مستقیمی برای صدور  PFL  نباشد، اما قطعا داشتن یک تیم با تجربیات متنوع می تواند به عنوان یک نقطه قوت در نظرگرفته شود. به زبان ساده تراینکه اگرتیم استارتاپی شما دارای اعضایی با تجربیات متنوع نباشد ( یعنی مثلا همه اعضا فقط تجربه فروش داشته باشند یا همه اعضا فقط درزمینه آی تی سابقه کارداشته باشند) احتمال اینکه نامه PFL  بگیرید بیشتر خواهد شد.

تیم های مشاور: صلاحیت ها ومشارکت هرتیم مشاوریا منتوردرپرونده استارتاپ نیزمی تواند مورد بررسی دقیق ترقرارگیرد.

شکاف مهارتی: اگر شکاف مهارتی قابل توجهی وجود داشته باشد که درموفقیت استارت آپ تاثیرگذارباشد، افسران مهاجرتی ممکن است ازمتقاضی سوال کنند که چگونه می خواهند آن شکاف را پرکنند. منظورازشکاف مهارتی این است که مثلا اگر شما دراستارتاپی که خدمات ارائه می دهد بعنوان مدیرفروش معرفی شده اید ولی فقط تجربه فروش درمحصول را دارید چطورمی خواهید این ضعف را جبران کنید.

  سایر موارد:

قراردادهای فروش: فقدان توافق نامه ها یا مشارکت نامه های قوی ممکن است ظرفیت یا فعالیتهای عملیاتی استارتاپ را زیرسوال ببرد.

بازخورد مشتری: اگراستارتاپ شما ادعای پشتیبانی قوی ازمشتری دارد، فقدان وجود اسناد یا شواهد مشخص ازبازخورد مشتری می تواند مشکل سازباشد ودست افسررا برای صدورPFL  باز خواهد گذاشت.

نام و علامت تجاری: مسائل مربوط به نام تجاری یا علامت تجاری اگر مورد توجه قرار نگرفته باشد ممکن است سؤالاتی را برای افسرایجاد کند.

حفظ حریم خصوصی داده ها: اگر استارتاپ شما به داده ها، به ویژه داده های شهروندان کانادایی رسیدگی می کند، نحوه برنامه ریزی برای مدیریت حریم خصوصی داده ها می تواند برای افسرنگران کننده باشد.

حضورآنلاین: فقدان یا مشکوک بودن حضور آنلاین (وب سایت، شبکه های اجتماعی) می تواند درمورد استراتژی بازاریابی استارتاپ شما از دید افسر مهاجرتی تردیدهایی ایجاد کند.

روابط عمومی: اگراستارتاپ شما نقدهای منفی مطبوعاتی یا آنلاین دریافت کرده باشد، ممکن است در ارزیابی درخواست شما این مورد درنظر گرفته شود.

Significant Benefits یا مزایای قابل توجه

مفهوم “مزایای قابل توجه” اغلب یک ملاحظه مهم دربرنامه های مختلف مهاجرتی کانادا است. اگرچه ممکن است به صراحت به عنوان معیاری برای بررسی پرونده ویزای استارت آپ ذکرنشود اما با این وجود، نشان دادن اینکه چگونه استارت‌آپ شما می‌تواند مزایای اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی قابل ‌توجهی به کانادا ارائه دهد، درخواست شما را تقویت می کند و برخی ازنگرانی‌هایی را که ممکن است باعث صدور یک(PFL) شود برطرف می کند.

چگونه “مزایای قابل توجه” ممکن است باعث صدور PFL شود؟

تاثیراقتصادی: اگرانتظارمی رود که استارت آپ شما تعداد قابل توجهی شغل ایجاد کند، درآمد قابل توجهی ایجاد کند، یا سرمایه گذاری خارجی را به همراه داشته باشد، افسران بررسی ویزای استارتاپ به احتمال زیاد به درخواست شما با دید مثبت نگاه می کنند. عدم ارائه داده های واضح دراین مورد ممکن است منجر به بررسی بیشتراز طریق صدور  PFL شود.

نوآوری: استارت آپی که به طور قابل توجهی به پیشرفت های فناوری کمک می کند، می تواند ازدید افسربسیارسودمند باشد. عدم شفافیت درمورد جنبه های نوآورانه استارت آپ شما ممکن است سوالاتی را درذهن افسرایجاد کند.

سخن پایانی

هر پرونده استارتاپ منحصربه فرد است وافسران مهاجرتی هنگام بررسی درخواست شما فاکتورهای زیادی را درنظرمی گیرند لذا ممکن است افسر پرونده شما، برای صدوریک PFL  مواردی غیرازمسائل مطرح شده فوق را از شما درخواست کند .

بخاطر داشته باشید دقیق وشفاف بودن بیزنس پلن ومدارک ضمیمه پرونده می تواند کلید اصلی موفقیت درخواست ویزای استارتاپ شما باشد.

شاید برای بعضی از مطالب این مقاله نیاز به توضیحات بیشتری داشته باشید ، بدین منظور حتما با ما در تماس باشید. ضمنا می توانید سوالات یا دیدگاه خود را زیر همین مطلب به ما انتقال دهید.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود ؟

تعداد رای : 11 میانگین امتیاز 5

اشتراک گذاری

8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید